Fashion

ଛି ଛକଡ଼ି!

ଗଛଟିଏ ନାଇଁ, ଗାଡି ଘାଇଁ ଘାଇଁ

ସୁରୁଜ ବରଷେ ତତଲା ଖରା,

କୁକୁର ମଣିଷ ଏକାଠି ସେଇଠି

ବତୀଖୁଣ୍ଟ ଛାଇ ଆସରା ପରା,

ଛକଡି ବୋଲେ, କେମିତି ଜୀଇଁବା ଏମିତି ହେଲେ

 


Author: Studio Rangtarang